COVID-19

4. maj 2021 vedr. COVID-19:
Vi åbner for aktiviteter torsdag den 6. maj! Da vi stadig skal overholde restriktioner om afstand, er det fortsat nødvendigt at tilmelde sig de arrangementer, man ønsker at deltage i:

Tilmelding til foredrag: Peter Alsted Pedersen: peter.alstedpedersen@gmail.com

Tilmelding til saloner og årstidsfester: Simone Simon:  simone.simon2@gmail.com 

Feb. 2021 vedr. COVID-19:
Grundet forlængelsen af restriktionerne fra myndighederne er alle arrangementer udskudt imdtil videre. Ønsker du at modtage opdaterede nyheder i din mailboks, så send en email til nyhederrathsacksvej@gmail.com . 

Huske at tilmelde dig de arrangementer, du ønsker at deltage i, pga. afstandskravet:

Tilmelding til foredrag: Peter Alsted Pedersen på peter.alstedpedersen@gmail.com

Tilmelding tilårstidsfester og saloner: Simone Simon på simone.simon2@gmail.com 

8.12. 2020: Vedr. COVID-19:

Grundet de nye restriktioner fra myndighederne, der træder i kraft i morgen den 9.12., må vi desværre aflyse årets sidste arrangementer. 
Vi forventer at være tilbage den 4. januar 2021. Ønsker du at modtage opdaterede nyheder i din mailboks, så send en email til nyhederrathsacksvej@gmail.com . 

26.10. 2020: Vedr. COVID-19:

Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. covid-19 og vil løbende holde os orienteret. Hvis der sker ændringer i retningslinjerne, som har betydning for afholdelse af et arrangement, kontakter vi dem, som har tilmeldt sig, pr. mail. Det skal derfor også understreges, at det er nødvendigt at tilmelde sig til arrangementerne. 

Ved alle arrangementer skal man bære mundbind eller visir ved ind- og udgang samt i pauserne, når man rejser sig fra sit sæde. Det er muligt at få udleveret et mundbind. I princippet kan man tage mundbindet/visiret af, når man sidder ned. Der vil desuden være håndsprit ved indgangen, ved toiletterne og rundt om i huset. 

Arrangementerne i Antroposofisk Kulturhus hører under reglerne for kulturinstitutioner. Under disse regler må man for nuværende opholde sig op til 500 personer ved siddende arrangementer, så længe man kan overholde kravet på 1 meter. Det betyder for Antroposofisk Kulturhus, at der er plads til 25-40 personer, afhængig af opstilling til det enkelte arrangement. Husk derfor at tilmelde dig de arrangementer, du ønsker at deltage i.

Tilmelding til foredrag: Peter Alsted Pedersen: peter.alstedpedersen@gmail.com

Tilmelding til saloner og årstidsfester: Simone Simon: simone.simon2@gmail.com: