Frihedens Filosofi, KS' eksemplar
Rudolf Steiners Frihedens filosofi – et studieforløb

Rudolf Steiners Frihedens Filosofi, 1. halvdel
Mødeleder Kirsten Skjerbæk

Torsdage kl. 17.00 – 19.00 / første gang 2. september
Deltagerbetaling: 650 kr. ordinær / 395 kr. ledige/stud./pensionist
Betalingen kan deles i rater efter ønske

Kursus-gangene er følgende 7 torsdage mellem 17 og 19:
2/9; 16/9; 30/9; 14/10; 28/10; 11/11 og 25/11

Er mennesket frit? Eller kan det blive det? Hvad betyder det at være fri? Det er disse spørgsmål Rudolf Steiner svarer på i sit tidlige hovedværk Frihedens Filosofi. Et værk han selv tillagde stor betydning og selv vendte tilbage til igen og igen i sine senere værker og i sine foredrag. For at kunne svare på disse spørgsmål om menneskets frihed, måtte Steiner først behandle grundlaget for frihed. Det er spørgsmålet om erkendelsen. Hvordan ved vi noget? Kan vi komme til erkendelser, hvorfra vi med usvigelig sikkerhed kan sige, at denne erkendelse alene kommer ud fra min egen inderste aktivitet? Og kan denne aktivitet danne grundlaget for mine handlinger?

Menneskets tænkning står således centralt i bogen og gennemgår en udvikling fra den almindelige dagligdags forstandstænkning til den rent åndelige intuition – kærligheden til handlingen.

Kurset henvender sig til alle, der synes dette tema er værd at beskæftige sig med. Der er ingen andre forudsætninger for at deltage end lysten til at være med. Har du allerede bogen på hylden, tager du den udgave med. Har du endnu ikke bogen, anbefales det at købe bogen i Oskar Borgman Hansens oversættelse. Den er sidst udgivet på Forlaget Klim, 2011.

Kurset vil væsentligst foregå som dialog mellem deltagerne. Der vil være oplæg fra mødelederen. Vi vil også i fællesskab læse uddrag fra bogen. Der vil blive hjemmearbejde i form af læsning i bogen.

Kurset strækker sig over 7 mødegange i efteråret 2021 og, hvis der er interesse for det, en fortsættelse i foråret 2022.

Kursus-gangene er følgende 7 torsdage mellem 17 og 19:
2/9; 16/9; 30/9; 14/10; 28/10; 11/11 og 25/11

Du kan tilmelde dig her: tilmelding@antroposofiskkulturhus.dk
Betaling i september.

Kirsten Skjerbæk

Mødeleder er Kirsten Skjerbæk, som har beskæftiget sig indgående med Frihedens Filosofi siden 1981. Kirsten underviser i Frihedens Filosofi på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet og i videnskabsteori på ernæringsterapeutuddannelsen ved Center for Ernæring og Terapi. Har tidligere studeret filosofi og videnskabsteori ved Aarhus Universitet og taget kurser i samme ved Københavns Universitet.

Del på print
Print