Prisliste

Prisliste for udlejning af lokaler

Omfattende: Sal (max. 50 personer), køkken og garderobe

Lejen beregnes per modul (formiddag, eftermiddag eller aften, max. 4 timer):

Kategori af udlejning

Pris for 1 modul*

Pris for 1 ½ modul (max 6 h)

Arrangementer uden entré

kr. 250

kr. 350

Arrangementer med entré

kr. 350

kr. 500

til medlem af Perseus-gruppen

kr. 200

kr. 300

* For arrangementer, hvortil salen lejes fra kl. 17 eller senere, beregnes kun 1 modul uanset sluttidspunkt.

Udlejning til mindre studiegrupper

Per person                                                                      kr.  25, dog max. kr. 350

Per person, til medlem af Perseus-gruppen                 kr. 20, dog max. kr. 200

Andre priser

Udlejning af AV-udstyr (projektor)                                kr. 150

Udlejning af caféborde                                                  (ej fastlagt)

Andre regler

Ved afbestilling senere end 14 dage før arrangementets afholdelse betales et afbestillingsgebyr umiddelbart efter afbestillingen. Gebyret udgør halvdelen af det aftalte lejebeløb.

 

Udlån

Til aktiviteter, som Perseus-gruppens bestyrelse har anmodet om, kan lokalerne stilles til rådighed vederlagsfrit. Det kan f.eks. være indførende kurser i antroposofi i Perseus-gruppens regi. Beslutningen træffes af Perseus-gruppens bestyrelse.