Leje af lokaler & husorden

LEJE AF LOKALER for Antroposofisk Kulturhus København, Rathsacksvej 30, Frederiksberg

Aftaler om leje

 • Aftale om leje, herunder inventar, tidspunkt og beløb, træffes med Simone Simon på 2655 4461 eller simone.simon2@gmail.com 
 • Lejen betales forud senest to dage før arrangementet i Merkur Andelskasse: 8401 5436268
 • Ved afbestilling senere end 14 dage før arrangementets afholdelse betales et afbestillingsgebyr umiddelbart efter afbestillingen. Gebyret udgør halvdelen af det aftalte lejebeløb.

HUSORDEN

Almindelige regler før og under brugen af lokalerne

Følgende lokaler må benyttes:

 • Salen vest for forhænget, dvs. ikke vuggestuens del af salen uden forudgående aftale med lederen, Martha Titze (tlf. 29 80 24 47). Martha bedes også senest en uge før arrangementet kontaktet, hvis der skønnes at være behov for at udvide salspladsen ind på vuggestuens område.
 • Biblioteket i stueetagen.
 • Køkkenet. I køkkenet må man benytte porcelæn, glas, bestik, opvaskemaskine samt øverste hylde i køleskabet.
 • Garderoben og de 2 toiletter i kælderen.

 

Eurytmistavene i biblioteket er til fri afbenyttelse

Regler for benyttelsen

 • Salen er godkendt til 50 personer; dette antal må ikke overskrides.
 • Uden for vuggestuens åbningstid skal hoveddøren være aflåst, bortset fra den nærmeste tid før og efter møderne.
 • Rygning må kun finde sted udendørs.

 

Når lokalerne forlades, sørger brugeren for:

 • at der er fejet i de lokaler, man har brugt (dertil hører trappeopgang og garderobe). Fejekost findes i kosteskabet i kælderen i rummet under trappen (der forefindes ligeledes fejekost i køkkenet ved siden af opslagstavlen)
 • at køkkenet er ryddet og rengjort, og at skraldespanden er tømt
 • at starte opvaskemaskinen, såfremt man har fyldt den. Til mindre portioner opvask skal maskinen ikke benyttes; man vasker da op med håndkraft. Det samme gælder gryder m.m., der ikke er plads til i opvaskemaskinen
 • at varmeapparaterne i salen er skruet ned til position 2 og i biblioteket til position 3
 • at stolene i salen er stablet langs væggene, og at der i biblioteket er anbragt 8 træstole ved bordet
 • at der er luftet ud
 • at lyset er slukket
 • at døre og vinduer er lukkede
 • at hoveddøren er smækket og udendørslampen slukket
 • at vuggestuens møbler står på deres oprindelige pladser, hvis det har været nødvendigt at udvide salspladsen ved at rykke reolerne ind mod vuggestuen (medmindre andet er aftalt med Martha).

Undtagelser

Der kan dog om nødvendigt senest en uge før arrangementet anmodes om rengøring/og eller flytning af vuggestuens møbler ved vuggestuens foranledning. Henvendelse herom rettes til Martha Titze (tlf. 29 80 24 47), som snarest muligt meddeler, hvorvidt vuggestuen kan påtage sig opgaven. Rengøring af lokalerne betales i givet fald med kr. 300 direkte til den, der udfører arbejdet.

1. september 2021 / Bestyrelsen i Antroposofisk Kulturhus København