Foreningen Antroposofisk Kulturhus København

Den 29. september 2021 overtog den nye forening Antroposofisk Kulturhus København huset på Rathsacksvej 30, Frederiksberg med det formål at drive huset videre i antroposofisk regi. Foreningen varetager drift og vedligehold af huset. Foreningens intention er også at skabe antroposofisk relevante aktiviteter og at koordinere de fortsatte aktiviteter omkring fordybelse i og formidling af antroposofi i huset sammen med de hidtidige brugere såvel som nye.
 
Ønsker man at melde sig ind i foreningen, kan man henvende sig til Jesper Tornberg på antroposofiskkulturhus@gmail.com, hvorefter man vil modtage et indbetalingskort.
 
Kontingent er 100 kr. årligt for enkeltpersoner og 300 kr. årligt for virksomheder.

Indbetales til:

Merkur Andelskasse
Reg.nr.: 8401
Kontonr.: 5440542

Bestyrelsens medlemmer pr. 1.9. 2023: 

Olaf Nybo, formand
Kirsten Skjerbæk, kasserer & næstformand
Søren Toft, sekretær
Jette Bebe Krog

Suppleant:
Jesper Tornberg

Foreningen
Antroposofisk Kulturhus København
Rathsacksvej 30
1862 Frederiksberg C

CVR 42417254