Foreningen Antroposofisk Kulturhus København

Den 29. september 2021 overtager den nye forening Antroposofisk Kulturhus København huset på Rathsacksvej 30, Frederiksberg, med det formål at drive huset videre. Herunder at varetage drift og vedligehold af huset. Men ikke mindst at skabe antroposofisk relevante aktiviteter og at koordinere de fortsatte aktiviteter omkring fordybelse i og formidling af antroposofi i huset sammen med de hidtidige brugere såvel som nye.

Ønsker man at melde sig ind i foreningen, kan man henvende sig til Jesper Tornberg på antroposofiskkulturhus@gmail.com, hvorefter man vil modtage et indbetalingskort.

Kontingent er 100 kr. årligt for enkeltpersoner og 300 kr. årligt for virksomheder.

Indbetales i:

Merkur Andelskasse
Reg.nr.: 8401
Kontonr.: 5440542

Bestyrelsen i Antroposofisk Kulturhus København:

Jane Schwarz, formand
Jette Bebe Krog, næstformand
Anette Nielsen, kasserer
Helle Wilsted Uglebjerg, sekretær
Olaf Nybo, bestyrelsesmedlem
Lidwien Vervloet, bestyrelsesmedlem

Suppleant:
Jesper Tornberg

Foreningen
Antroposofisk Kulturhus København
Rathsacksvej 30
1862 Frederiksberg C

CVR 42417254