Bestyrelse & arbejdsgrupper

Antroposofisk Kulturhus København ledes idag af foreningens bestyrelse. Udover bestyrelsen rummer huset en række udvalg og arbejdsgrupper beskrevet herunder.

Foreningen Antroposofisk Kulturhus København har pr. 29. september 2021 overtaget driften af Huset på Rathsacksvej 30.

Bestyrelsens medlemmer: 
Jane Schwarz, formand
Jette Bebe Krog, næstformand
Anette Nielsen, kasserer
Helle Wilsted Uglebjerg, sekretær
Olaf Nybo, bestyrelsesmedlem
Lidwien Vervloet, bestyrelsesmedlem

Suppleant:
Jesper Tornberg

Perseusgruppen er en studiekreds for antroposofisk interesserede.

Bestyrelsens medlemmer: 
Peter Alsted Pedersen (formand)
Annelise Sadolin
Ulla Skovsted
Anette Hauerberg
Serine Berith Petersen 

Perseusgruppens foredragsudvalg tilrettelægger foredragsrækker forår og efterår for både medlemmer og interesserede.

Foredragsudvalget udgøres af Peter Alsted Pedersen og Anette Hauerberg.

Arrangementsgruppen er etableret i september 2019. Gruppen udklækker ideer til nye tiltag og står bl.a. bag Kunst- og samtalesalonerne samt aftenskolekurset i Frihedens Filosofi.

Arrangementgruppens medlemmer er Jette Krog, Martha Titze, Simone Simon & Jane Schwarz.

Kontaktperson: Jane Schwarz info@antroposofiskkulturhus.dk

Koordineringsudvalget tager sig af vedligehold af huset. 

Udvalgets medlemmer er Peter Alsted Pedersen, Jette Bebe Krog, Martha Titze, Morten Rosted (vuggestuens støtteforening), Anette Hauerberg og Finn Madsen.

Har du lyst til at være med i fællesskabet omkring huset er du meget velkommen til at kontakte os:

Jane Schwarz på info@antroposofiskkulturhus.dk