Bestyrelse & arbejdsgrupper

Antroposofisk Kulturhus København ledes idag af Perseusgruppens bestyrelse. Udover bestyrelsen rummer huset en række udvalg og arbejdsgrupper beskrevet herunder.

Perseusgruppens bestyrelse varetager husets administration.

Bestyrelsens medlemmer: 
Peter Alsted Pedersen (formand)
Annelise Sadolin
Ulla Skovsted
Elin Glifbjerg
Anette Hauerberg
Serine Berith Petersen 

Foredragsudvalget: Jane Schwarz, Peter Alsted, Anette Hauerberg

Perseusgruppens foredragsudvalg tilrettelægger foredragsrækker forår og efterår for både medlemmer og interesserede.

Foredragsudvalget udgøres af Peter Alsted Pedersen, Anette Hauerberg & Jane Schwarz.

Arrangementsgruppen er etableret i september 2019 som en udløber af den store Arbejdsgruppe for Husets Fremtid. Gruppen udklækker ideer til nye tiltag og står bl.a. bag Kunst- og samtalesalonerne, der begynder i september 2020. Gruppen arbejder også på at etablere en aftenskole med snarlig start.

Arrangementgruppens medlemmer er Jette Krog, Martha Titze, Simone Simon & Jane Schwarz.

Kontaktperson: Jane Schwarz janeschwarz7@gmail.com

Koordineringsudvalget tager sig af vedligehold af huset. 

Udvalgets medlemmer er Peter Alsted Pedersen, Martha Titze, Morten Rosted (vuggestuens støtteforening), Anette Hauerberg og Finn Madsen.

Har du lyst til at være med i fællesskabet omkring huset er du meget velkommen til at kontakte os:

Jane Schwarz: janeschwarz7@gmail.com
Simone Simon: simone.simon2@gmail.com