Bestyrelse & arbejdsgrupper

Antroposofisk Kulturhus København ledes idag af Perseusgruppens bestyrelse. Udover bestyrelsen rummer huset en række udvalg og arbejdsgrupper beskrevet herunder.

Perseusgruppens bestyrelse varetager husets administration frem til den 29. sep. 2021.

Bestyrelsens medlemmer: 
Peter Alsted Pedersen (formand)
Annelise Sadolin
Ulla Skovsted
Anette Hauerberg
Serine Berith Petersen 

Foreningen Antroposofisk Kulturhus København overtager driften af Huset på Rathsacksvej 30 den 29. sep. 2021. 

Bestyrelsens medlemmer:

Jane Schwarz, formand
Jette Bebe Krog, næstformand
Anette Nielsen, kasserer
Helle Wilsted Uglebjerg, sekretær
Olaf Nybo, bestyrelsesmedlem
Lidwien Vervloet, bestyrelsesmedlem

Suppleant:
Jesper Tornberg

Perseusgruppens foredragsudvalg tilrettelægger foredragsrækker forår og efterår for både medlemmer og interesserede.

Foredragsudvalget udgøres af Peter Alsted Pedersen og Anette Hauerberg.

Arrangementsgruppen er etableret i september 2019 som en udløber af den store Arbejdsgruppe for Husets Fremtid. Gruppen udklækker ideer til nye tiltag og står bl.a. bag Kunst- og samtalesalonerne, der begynder i september 2020. Gruppen arbejder også på at etablere en aftenskole med snarlig start.

Arrangementgruppens medlemmer er Jette Krog, Martha Titze, Simone Simon & Jane Schwarz.

Kontaktperson: Jane Schwarz info@antroposofiskkulturhus.dk

Koordineringsudvalget tager sig af vedligehold af huset. 

Udvalgets medlemmer er Peter Alsted Pedersen, Jette Bebe Krog, Martha Titze, Morten Rosted (vuggestuens støtteforening), Anette Hauerberg og Finn Madsen.

Har du lyst til at være med i fællesskabet omkring huset er du meget velkommen til at kontakte os:

Jane Schwarz på info@antroposofiskkulturhus.dk