Bestyrelse & arbejdsgrupper

Antroposofisk Kulturhus København ledes idag af foreningens bestyrelse. Udover bestyrelsen rummer huset en række udvalg og arbejdsgrupper beskrevet herunder.

Foreningen Antroposofisk Kulturhus København har pr. 29. september 2021 overtaget driften af Huset på Rathsacksvej 30.

Bestyrelsens medlemmer: 
Jane Schwarz, formand
Jette Bebe Krog, næstformand
Anette Nielsen, kasserer
Olaf Nybo, bestyrelsesmedlem

Suppleant:
Jesper Tornberg

Opdateret 2. maj 2022

Perseusgruppen er en studiekreds for antroposofisk interesserede. Bestyrelsen i Perseusgruppen arrangerer frem til sommer 2022 foredrag i huset. Fra sommeren 2022 overtager Antropofosofisk Kulturhus København disse arrangementer.

Bestyrelsens medlemmer: 
Peter Alsted Pedersen (formand)
Annelise Sadolin
Ulla Skovsted
Anette Hauerberg
Serine Berith Petersen 

Arrangementsgruppen er trådt sammen i mart 2022 for i regi af AKK at planlægge og koordinere alle arrangementer fra efteråret 2022, inkl. foredrag, saloner, årstidsfester, workshops osv. 

Arrangementgruppens medlemmer er

Jette Krog
Simone Simon
Peter Alsted Pedersen
Jane Schwarz

Kontaktperson: Jane Schwarz info@antroposofiskkulturhus.dk

Aftenskole En aftenskole er under etablering. Aftenskolen står indtil videre for studiegruppen omkring Frihedens Filofosofi, men der er flere kurser i støbeskeen, som vil blive realiseret efterhånden.

Kontaktperson: Jette Bebe Krog info@antroposofiskkulturhus.dk 

Koordineringsudvalget tager sig af vedligehold af huset. 

Udvalgets medlemmer er Jette Bebe Krog, Martha Titze og Morten Rosted (vuggestuens støtteforening).

Har du lyst til at være med i fællesskabet omkring huset er du meget velkommen til at kontakte os på info@antroposofiskkulturhus.dk