Biblioteket

Perseus-gruppens bibliotek har en righoldig antroposofisk bogsamling, se nedenfor, på i alt ca. 3.000 titler, fordelt på følgende grupper:
 • Værker af Rudolf Steiner på tysk ca. 1.200
 • Bøger af andre tyske forfattere ca. 650
 • Oversatte værker af Rudolf Steiner til skandinaviske sprog dansk, norsk og svensk) ca. 650
 • Værker af andre forfattere på skandinaviske sprog ca. 450

Derudover besidder biblioteket en række tidsskrifter, f.eks.

 • Das Goetheanum: samtlige årgange
 • Die Drei: 1921-1993
 • Antroposofi og de tidligere udgaver Meddelelsesbladet og Nyhedsbladet
 • Flensburger Hefte nr. 1-93

Alle bøger kan udlånes.

Regler for udlån fra Antroposofisk Bogsamling
Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C. Tlf. 30 11 03 63
 • Biblioteket er åbent for alle.
 • Bøgerne kan evt. forudbestilles pr. telefon i bibliotekets åbningstid
 • Tilbagelevering må ske direkte til biblioteket.
 • Bøgerne må ikke videregives til andre personer.
 • Låneren hæfter for enhver beskadigelse og for tab af bøgerne.
 • Nye anmærkninger og understregninger må ikke tilføjes.
Udlånstiden er normalt 2 måneder. Forlængelse af udlånstiden kan ske ved rettidig skriftlig, personlig eller telefonisk henvendelse. Ønsker en anden låner bogen/bøgerne, forbeholder biblioteket sig ret til at hjemkalde bogen/bøgerne, før forlængelsen er udløbet.
 • Udlånsgebyr udgør 5 kr. pr. bog.
 • Bliver udlånstiden overskredet, følger skriftlig hjemkaldelse.
 • Gebyr: 1. hjemkaldelse 20 kr., 2. hjemkaldelse 30 kr., 3. hjemkaldelse 50 kr.
 • Ved adresseændring skal biblioteket underrettes.
Bibliotekets åbningstid er tirsdage kl. 16.30 – 18.00 i forbindelse med Perseus-gruppens mødeaftener. Lukket i juni, juli, august og september.
Henvendelse på telefon i bibliotekets åbningstid: 30 11 03 63 & bibliotek@antroposofiskkulturhus.dk 
Henvendelse udenfor bibliotekets åbningstid på bibliotek@antroposofiskkulturhus.dk 

Biblioteket råder over en del litteratur på tysk samt på skandinaviske sprog. Nedenstående fortegnelser kan downloades.

Listerne rummer bøger af henholdsvis:

Rudolf Steiner oversat til skandinaviske sprog listet efter titel: 
Litteratur Steiner skand. sprog titel 20210204

 Rudolf Steiner oversat til skandinaviske sprog listet efter GA nummer: 
Litteratur Steiner skand. sprog GA 20210204 

Andre forfatter på skandinaviske sprog samt engelsk – opsat efter titel: 
Litteratur andre forf. skand. sprog og eng. alf. titel 20210212  

Andre forfatter på skandinaviske sprog samt engelsk – opsat efter forfatterens navn: 
Litteratur andre forf. skand. sprog og eng. alf. forf. 20210212

Rudolf Steiner på tysk listet efter titel:

Litteratur Steiner tysk titel 20210218

Rudolf Steiner på tysk listet efter GA nummer: 
Litteratur Steiner tysk GA 20210218 

Andre forfattere på tysk listet efter titel: 
Litteratur andre forf. tysk m.m. alf. titel 20210212

Andre forfattere på tysk listet efter  forfatterens navn: 
Litteratur andre forf. tysk m.m. alf. forf. 20210212