Biblioteket

Perseus-gruppens bibliotek har en righoldig antroposofisk bogsamling, på i alt ca. 3.000 titler, fordelt på følgende grupper:
 • Værker af Rudolf Steiner på tysk ca. 1.200
 • Bøger af andre tyske forfattere ca. 650
 • Oversatte værker af Rudolf Steiner til skandinaviske sprog dansk, norsk og svensk) ca. 650
 • Værker af andre forfattere på skandinaviske sprog ca. 450

Derudover besidder biblioteket en række tidsskrifter, f.eks.

 • Das Goetheanum: samtlige årgange
 • Die Drei: 1921-1993
 • Antroposofi og de tidligere udgaver Meddelelsesbladet og Nyhedsbladet

Der findes både en skrevet og en elektronisk oversigt over bogsamlingen. Alle bøger kan udlånes.

Regler for udlån fra Antroposofisk Bogsamling
Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C. Tlf. 30 11 03 63
 • Biblioteket er åbent for alle.
 • Bøgerne kan evt. forudbestilles pr. telefon i bibliotekets åbningstid
 • Tilbagelevering må ske direkte til biblioteket.
 • Bøgerne må ikke videregives til andre personer.
 • Låneren hæfter for enhver beskadigelse og for tab af bøgerne.
 • Nye anmærkninger og understregninger må ikke tilføjes.
Udlånstiden er normalt 2 måneder. Forlængelse af udlånstiden kan ske ved personlig rettidig skriftlig eller telefonisk henvendelse. Ønsker en anden låner bogen/bøgerne, forbeholder biblioteket sig ret til at hjemkalde bogen/bøgerne, før den ekstra forlængelse er udløbet.
 • Udlånsgebyr udgør 5 kr. pr. bog.
 • Bliver udlånstiden overskredet, følger skriftlig hjemkaldelse.
 • Gebyr: 1. hjemkaldelse 20 kr., 2. hjemkaldelse 30 kr., 3. hjemkaldelse 50 kr.
 • Ved adresseændring skal biblioteket underrettes.
Bibliotekets åbningstid er tirsdage kl. 16.30 – 18.00 i forbindelse med Perseus-gruppens mødeaftener. Lukket i juni, juli, august og september.
Henvendelse på telefon i bibliotekets åbningstid: 30 11 03 63 & bibliotek@antroposofiskkulturhus.dk 
Henvendelse udenfor bibliotekets åbningstid på bibliotek@antroposofiskkulturhus.dk 

Biblioteket råder over en del litteratur på tysk samt på skandinaviske sprog. Nedenstående fortegnelse kan downloades.

Listerne rummer bøger af henvoldsvis:
– Rudolf Steiner oversat til skandinaviske sprog listet efter titel og listet efter GA nummer
– Andre forfatter på skandinaviske sprog samt engelsk – opsat efter titel og opsat efter forfatterens navn
– Rudolf Steiner på tysk listet efter titel og listet efter GA nummer
– Andre forfattere på tysk listet efter titel og listet efter forfatterens navn

Litteratur Steiner skand. sprog titel 20210204

Litteratur Steiner skand. sprog GA 20210204

Litteratur andre forf. skand. sprog og eng. alf. titel 20210212

Litteratur andre forf. skand. sprog og eng. alf. forf. 20210212

Litteratur Steiner tysk titel 20210218

Litteratur Steiner tysk GA 20210218

Litteratur andre forf. tysk m.m. alf. titel 20210212

Litteratur andre forf. tysk m.m. alf. forf. 20210212 

God fornøjelse!