Perseusgruppens studiearbejde

Perseus-gruppen indgår i Antroposofisk Selskab, Danmark, som er den danske afdeling (landsselskabet) af Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft med hjemsted i Goetheanum, Dornach, Schweiz (hovedselskabet). Perseus-gruppens formål er at arbejde for fremme af den af Rudolf Steiner grundlagte og udarbejdede åndsvidenskab antroposofi i overensstemmelse med lovene for hovedselskabet i Schweiz og for det danske landsselskab.

Dette formål søger vi at opfylde ved at afholde ugentlige såkaldte gruppeaftener, en slags studiekreds, hvor vi sammen studerer antroposofisk litteratur, som regel bøger eller offentliggjorte foredrag af Rudolf Steiner (1861-1925). Vi arbejder udelukkende med skrifter, der er oversat til dansk eller norsk. Arbejdsformen er oplæsning af den tekst, vi er blevet enige om, afbrudt eller efterfulgt af samtale. Samtalen kan være en uddybelse af emnet ved at henvise til anden litteratur om lignende emner, eller det kan dreje sig om spørgsmål, som stiller emnet ind i en nutidig sammenhæng. Interesserede kan i en periode deltage efter aftale, hvorefter optagelse som gruppemedlem eventuelt kan finde sted.

Emnerne spænder bredt, lige fra almene emner som reinkarnation og karma, over kunst og kunstens betydning til mere specifikke emner som f.eks. pædagogik eller lægevidenskab.

Gruppeaftenerne afholdes på tirsdage kl. 19.00 til 20.40, dog ikke i sommermånederne.

Kontakt: Peter Alsted Pedersen, tlf. 3967 1159 og 2330 9384, peter.alstedpedersen@gmail.com eller Annelise Sadolin, tlf. 4550 0007, annelise.sadolin@gmail.com.

Mosaikken i husets entré