Om Antroposofi


Hvad er antroposofi?


Hvem var Rudolf Steiner?

Antroposofi er en videnskabelig og kunstnerisk bevægelse som bygger på en bestemt indsigt: At mennesket i sit inderste væsen er et åndsvæsen, og at det i sin helhed består af legeme, sjæl og ånd. Benævnelsen antroposofi er sammensat af de græske ord anthropos (menneske) og sofia (visdom eller kundskab) – og betyder således visdom eller kundskab om mennesket.

Antroposofien er grundlagt af den østrigske filosof Rudolf Steiner (1861-1925). Gennem sin livslange udforskning af mennesket og af det oversanselige opnåede han erkendelse af, at menneskets væsen og dermed lovmæssigheder omkring menneskets eksistens, kan udforskes. Steiner udtaler, at ”Antroposofi er en erkendelsesvej, som vil føre det åndelige i menneskets væsen til det åndelige i verdensaltet”.

Læs mere hér: antroposofi.dk

Rudolf Steiner blev født den 27. februar 1861 in Kraljevec, det daværende Ungarn, i dag Kroatien. Han døde den 30. marts 1925 i Dornach, Schweiz. Rudolf Steiners  liv og værk er usædvanligt,  ikke let tilgængeligt, stimulerende. Hans skitser over en anden videnskab, en ny pædagogik, medicin og landbrug hører til vor tids åndelige arv, er en del af vores kulturliv, er impuls og inspiration. Filosoffen, naturvidenskabsmanden og Goethe-forskeren Rudolf Steiner udviklede Antroposofien som åndsvidenskab. En individuel kristen-spirituel udviklingsvej, synlig i kunst, i sociale organisationer og praktiske initiativer. 

Læs mere hér: antroposofi.dk

Eurytmiensemblet Metamorfose