Huset på Rathsacksvej 30

Området Rathsacksvej, Ceresvej og Christian Winthers Vej er anlagt omkring 1879-80, hvor handelsgartner C.C.L. Rathsack begyndte at udstykke sit gartneri, der oprindelig lå på nord- og sydsiden af Gammel Kongevej. I årene efter blev grundene langs de 3 veje bebygget med store villaer – ofte tofamilieshuse. Flere af villaerne indeholdt store atelierrum, hvori flere kunstnere gennem årene har haft deres virke.

Huset på Rathsacksvej 30 blev opført i 1882. I begyndelsen af 1900-tallet blev det udvidet med tilbygninger mod haven og vejen.

Ved hjælp af midler fra mennesker med interesse for antroposofi blev det i 1933 muligt for Antroposofisk Selskab Danmark at købe huset. Efter købet blev stueetagen ændret, så den kom til at bestå af et køkken, et bibliotek/møderum og en stor sal.

Da det i årene efter fortrinsvis var medlemmer af de antroposofiske grupper i København, der udførte det administrative og praktiske arbejde vedrørende huset, blev det i 1986 besluttet at sælge huset for et mindre beløb til de to grupper: Steiner-gruppen og Johannes-gruppen.

I 1999 blev de to grupper sammenlagt, og den nye gruppe fik navnet Perseus-gruppen.

Ved hjælp af en arv blev det i 2001 muligt at foretage en større renovering af den udvendige del af huset, og i 2016 gjorde en arv det muligt at foretage løbende vedligeholdelsesopgaver i de efterfølgende år.

Førstesalen er udlejet som bolig, og den østlige del af salen benyttes i dagtimerne af vuggestuen Bamse & Dukkelise.

Perseus-gruppen anvender den vestlige del af salen til sine ugentlige møder, og denne del af salen benyttes også til foredrag, kunstnerisk optræden m.m. Derudover udlejes salen og biblioteksrummet til studiegrupper og forskellige andre arrangementer.

Bibliotekets åbningstider findes andetsteds på hjemmesiden.