Rosenkrantz Michael 3
MICHAELSHØJTIDSFEST

Michaelsimpulsen set i lyset af fortid og nutid

Søndag den 26. sep. kl. 15.00 – 17.30
Entré: 60/80/100 kr. efter eget valg

Vignetfoto: Arild Rosenkrantz

Ønsker du at sikre dig billet kan du tilmelde dig her hér: tilmelding@antroposofiskkulturhus.dk eller telefonisk til Simone Simon på 26554461  Entré: 60 kr. / 80 kr. / 100 kr. betales ved indgangen, hvor eventuelle ledige pladser kan købes.

Oplæg, samtale & kunstnerisk indslag

Annelise Sadolin, steinerlærer i en menneskealder og formidler af antroposofi, vil beskrive væsentlige dele af Rudolf Steiners forklaringer om Michaelsimpulsen set i lyset af fortid og nutid. Foredraget lægger efterfølgende op til spørgsmål og dialog.

PROGRAMÆNDRING: Desværre har koret fra Vidarskolen måttet melde afbud. Til gengæld kommer deres dirigent Alexandra Bertelsen og synger Michaelshymner og -sange med os som fællessang

Et kor af elever fra Vidar Skolen under ledelse af Alexandra Aia H. Bertelsen slår højtiden an ved at synge Michaelshymner og Sankt Michaels sange. Korets honorar går til et godt formål, som  sangerne vil præsentere for publikum.

Medvirkende

Foredragsholder Annelise Sadolin

Annelise Sadolin er oprindelig læreruddannet fra Ribe Statsseminarium med historie/litteratur som linjefag i1960-64.

Hun valgte at blive metodeuddannet i Waldorfpædagogik på Seminarium Hannover Tyskland i 1964-65. Efterfølgende blev Annelise Sadolin uddannet i kristendomskundskab/religion på Danmarks Lærerhøjskole i 1979-86.

Hun virkede som lærer på Vidarskolen i årene 1964-76 og på Michaelskolen i 1976-2007.

Bidragsyder og oversætter af tyske artikler til Antroposofisk Selskabs Foreningsblad. Medredaktør på nyhedsbrevet ANTROPOST.

Korleder Aleksandra Aia H. Bertelsen

Aleksandra Aia H. Bertelsen (f. 1987) er BA i musikvidenskab og cand. pæd. i musik fra Aarhus Universitet med efteruddannelse i børnekorledelse. Hun har 10 års erfaring som musiklærer i musikskolen og kordirigent for forskellige kor –  i 7 år bl.a. for Politiets Kvindekor i både Århus og København. I 2016 stiftede Aleksandra Den Kreative Skole København, som gennem samarbejde med skolerne tilbyder en bred vifte af kreative fritidsinteresser for børn og unge. Udover sit virke som fast dirigent for Ørestad Kor arbejder Aleksandra til daglig som musik-, kor- og klaverlærer på Vidarskolen i Gentofte. Interesse for antroposofi har hun fået med hjemmefra. Alexandra er elev fra Steinerskolen i Skanderborg. 

Refleksioner af korleder Alexandra Aia H. Bertelsen“I et kor er vi alle lige”  

I et kor er vi alle lige på trods af alskens forskelligheder. Korsang er fællesskabskonstituerende; de enkelte individer bliver i musikken til én organisme med et fælles pulsslag og åndedræt. I denne musikalske og følelsesmæssige enstemmighed skabes grundlaget for samhørighed. Alle bidrager med deres sangstemme til at skabe noget som er større end dem selv – ud fra sig selv. Med korsang følger morskab og humor og sangen balancerer krop og sjæl – dette kan både ses, føles OG måles. 

Del på print
Print