IMG_1428 (002) beskåret
Natur og ånd som kosmisk enhed – rosenkreutzerimpulsen som kulturskabende kraft

Foredrag ved Anders Høier

Torsdag den 10. marts. kl. 19.30-21.30

I den antroposofiske beskrivelse af jordudviklingen og kulturperioderne er individualiteten Christian Rosenkreutz og hans mission centralt placeret. Han er en individualitet, der leder og impulserer en kosmisk enhedsoplevelse, der gør op med dualismen stof og ånd.

Rudolf Steiner giver os indblik i denne individualitets mægtige indvielser, der finder sted igennem flere inkarnationer fra før vor tidsregning til Golgatamysteriets tid og i nyere tid.

Disse indvielser har bl.a. medført, at vi i vor tid har mulighed for at opleve åndvidenskaben som rosenkreutzer-antroposofi!

Christian Rosenkreutz inspirerede flere kunstnere bl.a. Goethe i hans epokegørende naturvidenskabelige arbejder, ligeledes Rudolf Steiner på flere måder i hans kunstneriske og naturvidenskabelige kulturfornyende impulser!

Del på print
Print