Frihedens Filosofi, KS' eksemplar
Rudolf Steiners Frihedens filosofi – et studieforløb

Rudolf Steiners Frihedens Filosofi, 2. halvdel
Mødeleder Kirsten Skjerbæk

Torsdage kl. 17.00 – 19.00 / første gang 20. januar
De følgende 7 datoer er 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 28.4., 12.5.

Deltagerbetaling: 650 kr. ordinær / 395 kr. ledige/stud./pensionist
Betalingen kan deles i rater efter ønske. Indbetales på konto 8401 5440534

Tilmelding på tilmelding@antroposofiskkulturhus.dk. Angiv ”Frihedens Filosofi”.

Er mennesket frit? Eller kan det blive det? Hvad betyder det at være fri? Det er disse spørgsmål Rudolf Steiner svarer på i sit tidlige hovedværk Frihedens Filosofi. For at kunne svare på disse spørgsmål om menneskets frihed, måtte Steiner først behandle grundlaget for frihed. Det er spørgsmålet om erkendelsen. Hvordan ved vi noget? Kan vi komme til erkendelser, hvorfra vi med usvigelig sikkerhed kan sige, at denne erkendelse alene kommer ud fra min egen inderste aktivitet? Og kan denne aktivitet danne grundlaget for mine handlinger? Kan denne aktivitet lede os frem til kærligheden til handlingen?

Arbejdet er en fortsættelse fra efteråret 2021. Vi er nået igennem første halvdel af bogen og er midt inde i 9. kapitel. For at komme med som ny deltager her i foråret, gælder først og fremmest lyst til at arbejde med bogen. Til første mødegang bedes du have læst i bogen frem dertil, hvor vi er nået. For nærmere oplysninger om arbejdet bedes du kontakte Kirsten Skjerbæk på ks@ks-ernaering.dk eller på tlf. 4157 1917.

Anbefalet udgave af bogen: Rudolf Steiner, Frihedens Filosofi, Forlaget Klim 2011 (oversat af Oskar Borgman Hansen)

Kirsten Skjerbæk

Mødeleder er Kirsten Skjerbæk, som har beskæftiget sig indgående med Frihedens Filosofi siden 1981. Kirsten underviser i Frihedens Filosofi på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet og i videnskabsteori på ernæringsterapeutuddannelsen ved Center for Ernæring og Terapi. Har tidligere studeret filosofi og videnskabsteori ved Aarhus Universitet og taget kurser i samme ved Københavns Universitet.

Del på print
Print