cropped-Logo-agtigt-final-2.jpg
Generalforsamling i Antroposofisk Kulturhus KBH
Mandag den 22. april kl. 16.00

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen efter vedtægterne:

Dagsorden:

Velkomst.

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens årsberetning samt godkendelse heraf.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt en suppleant.

  • Olaf Nybo genopstiller for en ny 2 årig periode.
  • Jette Bebe Krog har valgt ikke at genopstille.
  • Simone Simon og Jess Hansen har sagt ja til at opstille.
  • (Kirsten Skjerbæk og Søren Toft kommer på valg i 2025)

6. Valg af revisor.

7. Fastsættelse af kontingent for enkeltpersoner og virksomheder m.fl. for det følgende kalenderår.

  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 100 for individuelle medlemmer og 300 kr for virksomheder m.fl.

8. Eventuelt.

Regnskabet vil 8 dage før generalforsamlingen kunne rekvireres på info@antroposofiskkulturhus.dk

Der er ikke indkommet forslag til punkt 4 inden fristen 15. februar.

Vi ser frem til at berette om alt det spændende, der er sket i det gamle hus på Rathsacksvej 30 i det forløbne år.

På bestyrelsens vegne

Søren Toft
sekretær i foreningen Antroposofisk Kulturhus København.

PS: Kontingenter kan indbetales på konto 8401 5440542 med angivelse af navn og ordet ”kontingent”, hvis det ikke allerede er gjort.

Del på print
Print