urschalling-dreifaltigkeit_2_beskåret
Den evige skabelse og mennesket som medskaber

– bevidsthedstilstande, livstilstande og formtilstande

Foredrag ved Anders Høier

Torsdag den 5. november kl. 19.30 – 21.30
Entré: 60,- kr.

Fra myterne og religionernes skabelsesberetninger kender vi de store billeder fra verdens skabelse. I åndsvidenskaben har Rudolf Steiner givet en moderne form for esoterik, der som noget grundlæggende giver mennesket en mulighed for at opleve, hvordan åndelige væsener i hinanden- væsener i væsener- ud fra det, der i kristendommen kaldes treenigheden, vedvarende skaber, opretholder og nydanner verden!

De gamle visdomsord om, at den åndelige verden “skaber ud af intet”, er en nøgle til at forstå, hvordan det hele kan opstå, og at der er polaritetskræfter i det fysiske, sjælelige og åndelige, men at der også er en trehed, som danner en enhed! Dette kan danne en forståelse for mennesket og vores verden som en del af kosmos, der vil danne kim til fremtiden.

Anders Høier har i mange år arbejdet på Rudolf Steiner skoler. Nu aktiv i læreruddannelsen i Danmark og udlandet.

Arrangeret af Perseus-gruppen

Tilmelding til Peter Alsted Pedersen: peter.alstedpedersen@gmail.com

Foto-vignet: Treeningheden, kirkemaleri ca. 1400

Del på print
Print