sol_2
Magtens inspirationskilder. Hemmelige grupperinger på Rudolf Steiners tid.

Foredrag ved Niels Henrik Nielsen

Torsdag den 19. maj kl. 19.30-22.00

For hundrede år siden talte Rudolf Steiner om, hvordan hemmelige grupperinger forsøgte at påvirke samfundsbegivenhederne ud fra egoistiske og materialistiske mål. Disse mål skulle virke ubevidst i både magthavere og samfund.  Derigennem skulle udviklingen ledes bort fra menneskehedens sande mål. Hvad ville disse grupperinger og med hvilke midler arbejdede de? Det er et klippefuldt farvand man her bevæger sig ind på.

Hvad var det Rudolf Steiner beskrev?  –  Forsøget på at besvare dette, fører også til spørgsmålet om, i hvilken grad disse impulser stadig er virksomme. Man kan fortabe sig i disse modstræbende impulser på mange måder. Det afgørende er at forstå deres dybere betydning og med største alvor sætte noget andet i stedet.

Der forudsættes et vist kendskab til Rudolf Steiners værk.

Medvirkende

Niels Henrik Nielsen er uddannet musiker. Lærer på Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg og underviser på lærer- og pædagoguddannelsen Højskolen for Opdragelseskunst.  Foredragsholder.  Formand og landsrepræsentant for Antroposofisk Selskab i Danmark.

Del på print
Print