goetheanum-g46ff8b834_1280
Åbne møder i september

Tirsdage kl. 19.00 – 21.00, betalingsfrit

Perseus-gruppen afholder på alle tirsdage i september kl. 19.00 -21.00 møder, som er åbne for alle interesserede. Konceptet lægger mere vægt på samtalen end de ordinære gruppemøder gør. Forløbet vil bestå af et indlæg på ca. ¾ time med efterfølgende fælles samtale.

Mødernes indhold er valgt med henblik på at vække interesse hos mennesker, der ikke eller sjældent deltager i gruppemøder. Man kan deltage enkelte eller alle aftener. Der opkræves ikke betaling for deltagelse.

De enkelte emner og oplægsholdere:

6.9. Udvikling af praktiske felter ud fra antroposofien (Finn Madsen)

Et overblik over de mange foretagender, der med inspiration fra Rudolf Steiner opstod i årene efter første verdenskrigs afslutning. Særligt omtales ideerne til samfundets fornyelse og de impulser, der har været og fortsat kan være til inspiration for virksomheder, institutioner og andre fællesskaber.

13.9. Syvårsperioderne som kilde til indsigt (Serine Berith Petersen)

Antroposofien som åndsvidenskab kan anskueliggøre mennesket som et mikrokosmos i det store makrokosmos. Oplægget vil berøre den indflydelse som tanke, følelse og vilje har på bevidsthedens udfoldelse gennem perioderne i livet frem til ca. 63 år.

20.9. Træk fra Rudolf Steiners biografi til belysning af antroposofien (Annelise Sadolin).

Annelise vil forsøge at lade Rudolf Steiner selv komme til orde i forståelsen af antroposofiens grundlag og sigte samt dens betydning for menneskers udvikling i fremtiden.

27.9. Frit emne (Peter Alsted Pedersen)

Emnet vælges sammen med deltagerne senest d. 20.9. Det kunne f.eks. være de såkaldte biøvelser som middel til personlig udvikling eller aspekter af den antroposofiske lægekunst med hovedvægt på lægemidler. Førstnævnte emne er egnet til udveksling af personlige erfaringer

Ret til ændringer forbeholdes. Kontakt Annelise Sadolin, tlf. 4550 0007, annelise.sadolin@gmail.com

eller Peter Alsted Pedersen, tlf. 3967 1159 og 2330 9384, peter.alstedpedersen@gmail.com.

Foto: Goetheanum af Wolfgang Sojer

Del på print
Print