Billeder eurytmi-11.2
Grundstensmeditationen
Eurytmiopførelse af Grundstensmeditationen i anledning af 100 året for Branden og Julestævnet
Vidarskolen, Brogårdsvej 61, Gentofte

Søndag d. 26. marts kl. 16.00-18.30
Entré: 100 / 120 / 150 kr. efter eget valg

Café efter opførelsen

I anledning af 100-året for Julestævnet har Antroposofisk Kulturhus KBH inviteret Den eurytmiske Grundstensgruppe i Danmark til at opføre Grundstensmeditationen på scenen. Om den historiske baggrund:

Nytårsaften 1922 brændte Det første Goetheanum. På trods af, at der var stor aktivitet med foredrag, eurytmiopførelser og meget andet, var situationen for Antroposofisk Selskab allerede da vanskelig, og branden af denne store bygning, der var som et samlet kunstværk, efterlod både Rudolf Steiner, hans medarbejdere og alle andre antroposoffer i stor smerte. Hvordan skulle det gå videre? Rudolf Steiner overvejede, hvordan han kunne give selskabet en ny form: skulle han trække sig tilbage med få medarbejdere og intensivere det meditative arbejde?

Beslutningen blev at gå den modsatte vej: lægge hele selskabet offentligt frem og grundlægge Den Frie Højskole for Åndsvidenskab som kernen i arbejdet.

Ved Julestævnet 1923, som blev fornyelsen af Det Almene Antroposofiske Selskab, klingede Grundstensmeditationen gennem rummet som en fornyelse af det gamle mysterieord: ’Erkend dig selv’. Rudolf Steiner sænkede denne ’grundsten’ ned i hjerterne på tilhørerne og på dem, der siden læste den. Ud af den svære, mørke tid efter branden skabte han noget helt nyt.

Oplev Grundstensmeditationen eurytmisk opført med indføring og demonstration af forskellige elementer. Den eurytmiske fremstilling af grundstenen er oprindeligt udarbejdet af Rudolf Steiner og Marie Steiner.

Den eurytmiske Grundstensgruppe i Danmark:

Eurytmi: Anette Nielsen, Annemona Jensen, Mette Poulsen, Lisbeth Christoffersen, Majbrit Clement Jensen og Karin Olander

Sprogformer: Jo Rink

Arrangør: Antroposofisk Kulturhus København

Tak til: Ellen Margrethe og Ebbe Robberts Fond og
Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed

Ønsker du at reservere plads, kan du tilmelde dig her: tilmelding@antroposofiskkulturhus.dk eller telefonisk til Simone Simon på 26554461 Entré betales ved indgangen, hvor eventuelle ledige pladser også kan købes.

Del på print
Print