tea-light-2692556_640
Meditationens guddommelige kraft

Weekendkursus med Jørgen Braren Lauritzen

Lør-søn den 16. – 17. sep. kl. 9.30-16-00
Deltagelse: 1100 kr.

“Når freden sænker sig over mig”

På dette kursus vil vi arbejde med fordybelse og inderliggørelse af den kristne, meditative praksis. De mange tanker i dagligdagen skal i den meditative proces reduceres til tanken, og tanken skal inderliggøres i hjertet. Mantraet skal ikke blot være mentalt, det skal inderliggøres.

Gennem denne meditative praksis erfarer du med tiden, hvordan den guddommelige fred og salighed sænker sig over dig. Freden gennemstråler dig, du bliver salig og stærk i dit indre, du finder mening og mål. Den meditative inderliggørelse af ordet vil på sigt give dig visioner (imaginationer), klarhørelse (inspiration) og intuition.

Den stærkeste guddommelige kraft, der har forbundet sig med jorden, er Kristi kraft. Vi arbejder med meditationer, der udstråler fra den levende Gud – den kosmiske Kristus. Vi fordyber os i guddommelige ord, der udstråler fra Kristi guddommelige skikkelse: Frygtløshed – Visdom – Fred – Kærlighed – Jeg er med dig hver en dag indtil verdens fuldendelse.

Vi fordyber os i Fadervor og det omvendte Fadervor og forbinder de 7 bønner med chakraerne. Vi fordyber os i Kristi 7 “JEG ER”- ord i Johannesevangeliet og sætter dem ind i vore chakraer. At arbejde med kristen meditation forudsætter, at du har et tillidsforhold til gudemennesket Jesus Kristus. Den kosmiske Kristus bliver skildret i hans præeksistens, inkarnation i mennesket Jesus, liv, død og opstandelse samt tilsynekomst/genkomst fra starten af 1900 tallet. Vi lever kort sagt i tiden, hvor den levende Gud vil træde frem for os. Derfor er den kristne meditation højaktuel! Du finder her en potent vej til dit indre fredstempel, hvor du hver dag kan finde lægedom, fred, salighed og gå på mod! Den kristne meditation kaster lys over dit ubevidste – såvel din overbevidsthed som underbevidsthed. Du lærer at stå ved dig selv som det skæve, uperfekte menneske, du er – et menneske i proces! Såvel din overbevidsthed ( selvet, det højere jeg) som underbevidsthed ( skygger, dobbeltgængere, traumer, seksualitet, drifter) belyses. Du lærer at slå bro mellem ånd og drift.

Overordnet arbejder vi med en harmonisering af ånd – sjæl – legeme: ikke fortrænge, men forklare! Du får terapeutisk hjælp til at håndtere din højere bevidsthed, skyggesider, drifter, traumer mm. : Ingen kæde er stærkere end dens svageste led!

Tilmelding og evt. spørgsmål kontakt Jørgern Braren Lauritzen via mail: brarenlauritzen@gmail.com

Tilmelding senest den 15. sep. ved at overføre deltagerbeløb på 1100 kr. til Jørgen Braren Lauritzen på:
Mobilpay: 25549578
eller via bankkonto: 5375  0000333730

Arrangør: Jørgen Braren Lauritzen

Vignet foto: Noname_13

Del på print
Print