T_Meyer_164_200
De mørke kræfters fremmarch og Europas fremtid

Foredrag af Thomas Meyer

Torsdag den 16 .nov. kl. 19.30 – 22.00
Entré 60 / 80 / 100 kr. efter eget valg

Foredraget holdes på tysk med oversættelse til dansk undervejs.

De senere års begivenheder har ført til en voksende kontrol over individet. Hvordan kan vi forstå og forholde os til disse begivenheder og den deraf følgende manipulation? Findes der i det hele taget noget i os, som ikke lader sig påvirke? Først når vi lærer dette ikke-påvirkelige i os at kende, kan vi sætte os til modværge mod enhver form for manipulation.
Kun lyset i os kan erkende og overvinde de mørke kræfter. Dette lys strømmer gennem enhver sand tænkning, som desuden indeholder ægte kærlighed. At forsvinde ned i tidens afgrund eller at forcere den med åndens vinger – det er det eksistentielle spørgsmål for den enkelte og for hele Europa.

Thomas Meyer er født i 1950 i Basel. Studier i filosofi, germanistik og anglistik ved universitetet. Senere uddannelse som Steinerskolelærer. Fra 1985 freelance journalist og udgiver af W.J. Steins efterladte værker. Medarbejder ved Basler Troxler-Institut. !990 grundlægger af Perseus Verlag.

Arrangør: Antroposofisk Kulturhus København

Del på print
Print