UDSKUDT! Mobilstråling fra 3G til 5G: er det farligt?

Oplæg med efterfølgende debat

Torsdag den 4. marts kl. 19.30 – 21.30  

 

Vi står overfor en massiv udrulning af 5G mobilnettet og mange forbrugere er nervøse for de helbredsmæssige konsekvenser. Flemmimg Blicher har arbejdet med telekommunikation i mange år og vil redegøre for teknologien og risici.

Glasvinduerne i Det første Goetheanum

Foredrag med lysbilleder

Tirsdag den 24. nov. kl. 19.30 – 21.30

 

De farvede glasvinduer i både det første og det andet Goetheanum kan hjælpe iagttageren til at indleve sig i forskellige aspekter af erkendelsesveje frem mod det oversanselige. Arkitekt Morten Gunge fortæller hvordan.

Den evige skabelse og mennesket som medskaber

Foredrag ved Anders Høier

Torsdag den 5. nov. kl. 19.30-21.30

 

Fra myterne og religionernes skabelsesberetninger kender vi de store billeder fra verdens skabelse.  I åndsvidenskaben har Rudolf Steiner givet en moderne form for esoterik, der som noget grundlæggende giver mennesket en mulighed for at opleve, hvordan åndelige væsener i hinanden vedvarende skaber, opretholder og nydanner verden!

 

Elektricitetens væsen & betydning samt Forvandling

To foredrag med samtale

Lørdag den 24. okt. kl. 14.00 – 17.30

 

Hvordan virker elektriciteten på os og på naturen? Hvordan lever vi med den og forvandler den? Niels Henrik Nielsen giver sit bud på et svar på disse spørgsmål.

Impulsen fra Gondishapur

Foredrag ved Jesper P. Schou

Torsdag den 8. okt. kl. 19.30 – 21.30

 

I det 6. årh e.Kr. var Gondishapur centrum for den sene oldtids visdom og videnskab. Vi følger impulser og udløbere.

 

AFLYST! Jordstråler i din hverdag

Foredrag ved Orla S. Pedersen

Mandag den 5. okt. kl. 19.00 – 22.00

 

Viden om jordstråler kan gøre en forskel for dit helbred. Kom og hør hvordan.

De første 100 år med antroposofisk medicin

Foredrag ved læge Tomas Johansen
Torsdag den 24. sep. kl. 19.30 – 21.30

 

Rudolf Steiners foredragscyklus for læger lagde kimen til de frugter, vi høster i dag. Men der er meget mere at høste.

 

Himmelskiven fra Nebra

Foredrag
Torsdag den
10. sep. 2020 kl. 19.00 – 21.00

 

Et gådefuldt arkæologisk fund fra ældre bronzealder står i centrum ved dette foredrag med astronom Søren Toft.

Ny ernæring til mennesker i tiden

Et aftenmøde med foredrag & spisning

Onsdag den 2. sep. 2020 kl. 18.00

 

Biodynamisk landmand Tina N. Hansen ser på behovet for nye kulturplanter